Kaales Natuur & Ondernemen

Adviseert, begeleidt, implementeert, verbindt en innoveert met oog voor resultaat.

Ecologisch Advies en Projecten

Kaales Natuur & Ondernemen gelooft in een natuurinclusieve samenleving. In een maatschappij waar Natuur & Ondernemen met elkaar optrekken, elkaar faciliteren en versterken. 

Neem contact op

Natuurtoets nodig?

  • Quickscan
  • Uitgebreid onderzoek
  • RO - project, Omgevingsvergunning, bestemmingsplan                      

Omg.vergunning

  • Volledigheidstoets
  • Inhoudelijke beoordeling
  • Implementatie toepassing natuurwetgeving          

Ontheffing

  • Negatieve effecten op beschermde soorten niet te voorkomen?
  • Mitigerende en compenserende maatregelen

2nd opinion

  • Heb je de indruk dat een natuurtoets niet zorgvuldig is uitgevoerd?
  • Second opinion nodig bij een zienswijze?