Kaales Natuur & Ondernemen - bel 085-0654182

| Gebiedsaanpak Natuur | Natuurtoets | Soortenmanangementplan | Gebiedsontheffing | Checklist Natuur

Van idee naar een zorgvuldige realisatie, dat kan!

Je wilt bouwen, maar je weet niet of dat een effect heeft op natuur. De gemeente geeft aan dat je voor je plannen een natuurtoets nodig hebt, maar je weet niet welke. Ik kan je daar bij helpen. 

Waarom ik wil bijdragen aan een effectievere natuurbescherming

Ik geloof in een natuurinclusieve samenleving. In een maatschappij waar Natuur & Ondernemen met elkaar optrekken, elkaar faciliteren en versterken! Mijn missie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van een natuurinclusieve samenleving. Ik geloof namelijk dat er zowel kansen zijn voor natuur en biodiversiteit als voor het ondernemen en het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen en benutting. 

Hoe natuur en economie samen kunnen optrekken

Een belangrijk principe voor het samen optrekken van natuur en economie is gestoeld op; Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk. Mijn uitgangspunt bij het toepassen van dit principe is het creëren en benutten van kansen; zowel voor ruimtelijke ontwikkeling als voor natuurwaarden.

Deze kansen worden gecreeerd en benut in de reguliere aanpak en in de Gebiedsaanpak Natuur (waar Kaales Natuur & Ondernemen initiatiefnemer van is). De inzet is om ruimtelijke plannen uitvoerbaar te maken waar mogelijk en natuurwaarden te beschermen. 

Wat kan Kaales Natuur & Ondernemen voor jou betekenen?

  • Het organiseren van meer ruimte voor economische ontwikkeling en een betere bescherming van natuurwaarden.  
  • Een betrouwbare natuurtoets uitvoeren.  

Een betrouwbare beoordeling van natuurtoetsen. Als particulier, bedrijf of overheidsinstantie word je ontzorgt; wordt er met je meegedacht om plannen uit te kunnen voeren op basis van het principe Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk.

Op 1 januari 2017 wordt de wet natuurbescherming van kracht. Veel gemeenten en provincies zijn ter voorbereiding bezig met stroomschema's en checklisten. Dit helpt vergunningverleners en initiatiefnemers met het doorlopen van de vergunningsprocedure, maar optimale bescherming van gebouwbewonende soorten als Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen krijg je met de Gebiedsaanpak Natuur. 

Gebiedsaanpak Natuur (soortenmanagementplannen)

Natuurgegevens die verzameld worden door het uitvoeren van natuurtoetsen in het kader van projecten en vergunningen zijn waardevol, maar onvoldoende voor een optimale bescherming van soorten en onvoldoende voor een flexibele ruimtelijke planning. De Gebiedsaanpak Natuur is het antwoord hierop. Wil je dit ook in je organisatie implementeren? Neem dan contact met me op. 

Een belangrijke eigenschap van de Gebiedsaanpak Natuur is dat het thema's met elkaar verbindt. Een voorbeeld van zo'n thema is Actieve Natuurbescherming.

Actieve Natuurbescherming

Passieve natuurbescherming als gevolg van de wet- en regelgeving alleen is dan ook niet voldoende. We kunnen veel meer doen voor de natuur met actieve natuurbescherming. Natuur is niet belemmerend, maar juist faciliterend.

Economische waarde van Natuur

We moeten natuur beschermen omdat het kwetsbaar is en geen stem heeft. Natuur beschermen omdat we het graag benutten doen we ook al heel lang. Maar natuur beschermen omdat het goed is voor onze portemonnee, dat is nieuw!

Diensten

Heb je geen idee waar een natuurtoets aan moet voldoen? Neem dan contact op, ik help je graag.

  • Checlist Natuur & Toelichting

  • Voor Provincies en gemeenten

In sommige situaties kan het handig zijn dat een natuurtoets van een partij nog eens bekeken wordt. 

  • Beoordeling natuurtoets

  • Implementatie bij gemeenten

Gebiedsaanpak Natuur uitwerken

Meer weten?  Neem dan contact op via het formulier onder aan deze site. 


  • Natuurtoets bestemmingsplan

  • Gebiedsontheffing

Andere sites van Kaales Natuur & Ondernemen


Vanaf 1 januari 2017 krijgen provincies meer bevoegdheden voor natuur. 

Handig dus wanneer je over een overzicht zou kunnen beschikken van alle gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor natuur in hun provincie. 


Ondernemen met Natuur, een van de thema's uit de Gebiedsaanpak Natuur.

Hans Kamerbeek is auteur van het boek 'Ondernemen met Natuur'. Dit boek is een must voor iedere grondeigenaar.


Laat je inspireren door de schoonheid van de Nederlandse Natuur.

Om natuur goed te kunnen beschermen is het van belang natuur te ervaren. De beelden op mijn nieuwe site Nederlandse Natuur spreken voor zich.

Wil je meer weten over de toepassing van natuurwetgeving in de praktijk?

Neem dan vrijblijvend contact met me op. 


Mijn naam is Maarten Kaales en ik help je graag. 

Waarmee kan ik je helpen? Stel hier je vraag.