Kaales Natuur & Ondernemen

Ecologisch advies & Onderzoek

Natuurwetgeving is er niet om ruimtelijke ontwikkelingen tegen te houden, maar om biodiversiteit te beschermen!

Ik richt mij op mogelijkheden

Dat wil niet zeggen dat alles maar mogelijk is. Er zijn situaties waar biodiversiteit met rust gelaten moet worden om onherstelbare schade te voorkomen. Mijn ervaring is dat effectief biodiversiteit beschermen begint effectief moet samenwerken. Om effectief te kunnen samenwerken is het van belang om goed naar elkaar te luisteren en alle belangen te benoemen. Zo creeer je transparantie en begrip voor elkaars standpunt.

Diensten

Blog

Soms kan ik die natuurwetgeving echt niet uitleggen...

Ik ben vergunningverlener, maar ik heb geen idee...


Natuurwetgeving is soms een blok aan je been ...


Natuurtoetsen moet je timen, anders kost het je onnodig veel tijd en geld

Niets is zo vervelend wanneer blijkt dat je natuurtoets onvolledig is of te laat wordt uitgevoerd. Timing en kwaliteit zijn essentieel. Ik kan je daar bij helpen.

Een goede checklist voorkomt onnodig veel tijd bij vergunningverlening

Om efficient te kunnen werken als gemeente is een goede checklist van belang. Weet wanneer je onderzoek moet laten uitvoeren hoe je moet toetsen.

De Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN) zorgt voor betere bescherming

Natuurtoetsen op projectniveau geven te weinig ecologische context van een soort op gemeentelijk niveau of gebiedsniveau. Een SMP geeft uitkomst.

Fantastische groep klanten

Het is een groot voorrecht om voor diverse klanten bij uiteenlopende vraagstukken over ecologie en biodiversiteit te mogen adviseren.

Kennis om toe te passen

Kennissite over natuurtoetsen

Hier heb ik e.e.a. voor je op een rij gezet. Krijg jij of een collega te maken met natuurtoetsen, dan weet je voortaan wat je daar van kunt verwachten. Timing is alles! Dus wanneer je laat in het planproces eens een keer naar die natuurwetgeving gaat kijken, tja...dan loop je risico. Onnodig!

Gebruik de Checklist Natuur

Werk je bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie en heb je met enige regelmaat te maken met natuurwetgeving? Dan is de Checklist Natuur waarschijnlijk iets voor jou. Ik kan je helpen bij het implementeren van het proces in jouw organisatie. Bel 085-0654182 of mail naar info@kaales.nl

Gebiedsgerichte aanpak

Soortenmanagementplannen, als ecologische basis voor beschermde biodiversiteit in de stad met natuurinclusief bouwen als norm. Initiatiefnemers worden ontlast! Meer weten? Neem gerust contact met mij op 085-0654182 of mail naar natuurinclusief@kaales.nl