Kaales Natuur & Ondernemen


Ecologisch advies- & projectbureau | soortenmanagementplannen | natuurtoetsen | ecologische achtervang |
Heb je een vraag? Bel dan met de Natuurtelefoon: 085-0654182!

natuurtoetsen.nl

Hier heb ik een overzicht voor je gemaakt, zodat je inzicht krijgt of jijzelf of je collega te maken kan krijgen met natuurtoetsen. Timing is alles! Dus wanneer je laat in het planproces eens een keer naar die natuurwetgeving gaat kijken, tja...dan loop je risico. Onnodig! Natuurwetgeving is er niet om projecten tegen te houden.

checklistnatuur.nl

Werk je bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie en heb je rol ten aanzien van natuurwetgeving? Dan is de Checklist Natuur waarschijnlijk iets voor jou. Ik kan je helpen bij het implementeren van het proces bij jou in de organisatie. Bel  085-0654182 of mail naar  kaales.nl@gmail.com

gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl

Soortenmanagementplannen, daar wordt ik toch wel erg enthousiast van! Op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl vertel ik je er meer over. Ook is er een download-pagina met verschillende voorbeelden. Heb je naar aanleiding van de site vragen? Bel me dan op 085-06541 of mail naar kaales.nl@gmail.com


Heb je een vraag? Bel dan met de Natuurtelefoon: 085-0654182!


Natuurwetgeving is soms een blok aan je been ...

Ik ken natuurlijk ook wel het principe dat 'moeite je tot ontwikkeling dwingt', maar als je midden in die moeite zit zoals het uitstellen van een opleverdatum voor een bouwproject als gevolg van een uitgevoerde natuurtoets, dan is dat een grote tegenslag.

Dit uitstellen van bouwprojecten en het gefrustreerd raken van ondernemers vindt nog steeds plaats. Voor mij was het een van de redenen om mijn business op te starten en daar wat aan te doen. Ik geloof namelijk dat het ook anders kan. Bovendien is die natuurwetgeving helemaal niet bedoeld om projecten tegen te houden, maar om biodiversiteit te beschermen.


,,Beschermen waar nodig, natuurinclusief ontwikkelen waar mogelijk!"


Gemeenten en provincies helpen je graag, maar je moet zelf ook in actie komen. En dat het voor alle partijen niet zo eenvoudig is, is mij inmiddels wel duidelijk. Er zijn nogal wat verschillen tussen de provincies en gemeenten onderling. Dit heeft onder andere te maken met ambities en grootte. Hoe begrijpelijk ook, als ondernemer heb je daar weinig aan; je wilt gewoon je ding kunnen doen.

,,Natuurwetgeving is niet bedoeld om projecten en initiatieven tegen te houden, maar om biodiversiteit te beschermen!"Natuurtoetsen moet je timen, anders kost het je onnodig veel tijd en geld

Niet is zo vervelend wanneer blijkt dat je natuurtoets onvolledig is of te laat wordt uitgvoerd. Timing en kwaliteit zijn essentieel. Ik kan je daar bij helpen. Ook kan ik je helpen met een second opinion. Een second opinion kan handig zijn wanneer je twijfels hebt aan de betrouwbaarheid van een uitgevoerde natuurtoets.


Heb je een vraag? Bel dan met de Natuurtelefoon: 085-0654182!


Een goede checklist voorkomt onnodig tijdverlies bij vergunningverlening

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het van belang dat je als gemeente weet wanneer er een quickscan of een uitgebreid onderzoek uitgevoerd moet zijn en wie deze gaat beoordelen. Een goede checklist kan je daar bij helpen.

Gebiedsgerichte Aanpak Natuur zorgt voor betere bescherming

Door op projectniveau natuurtoetsen uit te voeren krijg je onvoldoende inzicht in de ecologische context van een soort op gemeentelijk niveau of gebiedsniveau. Met als gevolg dat vrijwel alle faunamaatregelen binnen het project uitgevoerd moeten worden. Hierdoor worden kansen onvoldoende benut en zullen kosten hoger uitvallen dan nodig.


Natuurinclusief bouwen is duurzaam bouwen

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst nog altijd uit dat we bij ruimtelijke projecten vooral aan de fauna denken wanneer dat door de natuurwetgeving opgedragen wordt. Met als gevolg duurdere voorzieningen die minder goed inpasbaar en effectief zijn. Dat moet je niet willen. Bouw natuurinclusief; goed voor de fauna en goed voor de portemonnee!

Voorkom dierenleed en overtreding door zorgvuldig te werken

Je kan nog zulke goede natuurtoetsen laten uitvoeren, maar als je bij de uitvoering van je project niet zorgvuldig werkt stelt het niets voor. Onder de Algemene Zorgplicht zijn alle soorten (beschermde en niet beschermde soorten) beschermd. Zorgvuldig handelen begint bij het zorgvuldig plannen van je activiteiten. Een kleine moeite met een groot effect.