Kaales Natuur & Ondernemen

Ecologisch advies- en projectbureau: natuurinclusief - biodiversiteit - ruimtelijke projecten - omgevingsvergunningen

Natuurwetgeving is soms een blok aan je been ...

Ik ken natuurlijk ook wel het principe dat 'moeite je tot ontwikkeling dwingt', maar als je midden in die moeite zit zoals het uitstellen van een opleverdatum voor een bouwproject als gevolg van een uitgevoerde natuurtoets, dan is dat een grote tegenslag. 


Dit uitstellen van bouwprojecten en het gefrustreerd raken van ondernemers vindt nog steeds plaats. Voor mij was het een van de redenen om mijn business op te starten en daar wat aan te doen.  Ik geloof namelijk dat het ook anders kan. Bovendien is die natuurwetgeving helemaal niet bedoeld om projecten tegen te houden, maar om biodiversiteit te beschermen. 


,,Beschermen waar nodig, natuurinclusief ontwikkelen waar mogelijk!"


Gemeenten en provincies helpen je graag, maar je moet zelf ook in actie komen. En dat het voor alle partijen niet zo eenvoudig is, is mij inmiddels wel duidelijk. Er zijn nogal wat verschillen tussen de provincies en gemeenten onderling. Dit heeft onder andere te maken met ambities en grootte. Hoe begrijpelijk ook, als ondernemer heb je daar weinig aan; je wilt gewoon je ding kunnen doen.

Mijn naam is Maarten Kaales en ik help je graag. Ik adviseer je over beschermde biodiversiteit en kansen voor natuur in projecten en omgevingsvergunningen


Wil je een beeld hebben van mijn opdrachtgevers, kijk dan op de pagina met referenties.


Artikelen


Diensten & Producten

Natuurtoetsen moet je timen, anders kost het je onnodig veel tijd en geld

Niet is zo vervelend wanneer blijkt dat je natuurtoets onvolledig is of te laat wordt uitgvoerd. Timing en kwaliteit zijn essentieel. Ik kan je daar bij helpen. Ook kan ik je helpen met een second opinion.  Een second opinion kan handig zijn wanneer je twijfels hebt aan de betrouwbaarheid van een uitgevoerde natuurtoets. 

Een goede checklist voorkomt onnodig tijdverlies bij vergunningverlening

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het van belang dat je als vergunningverlenende organisatie weet wanneer er een quikscan of een uitgebreid onderzoek uitgevoerd moet zijn en wie deze gaat beoordelen.  Een goede checklist (Handreiking) kan je daar bij helpen.

Gebiedsgerichte Aanpak Natuur zorgt voor betere bescherming

Door op projectniveau natuurtoetsen uit te voeren krijg je onvoldoende inzicht in de ecologische context van een soort op gemeentelijk niveau of gebiedsniveau. Met als gevolg dat vrijwel alle faunamaatregelen binnen het project uitgevoerd moeten worden. Hierdoor worden kansen onvoldoende benut en zullen kosten hoger uitvallen dan nodig. 


Natuurinclusief bouwen is duurzaam bouwen

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst nog altijd uit dat we bij ruimtelijke projecten vooral aan de fauna denken wanneer dat door de natuurwetgeving opgedragen wordt. Met als gevolg duurdere voorzieningen die minder goed inpasbaar en effectief zijn. Dat moet je niet willen. Bouw natuurinclusief; goed voor de fauna en goed voor de portemonnee!

Voorkom dierenleed en overtreding door zorgvuldig te werken

Je kan nog zulke goede natuurtoetsen laten uitvoeren, maar als je bij de uitvoering van je project niet zorgvuldig werkt stelt het niets voor. Onder de Algemene Zorgplicht zijn alle soorten (beschermde en niet beschermde soorten) beschermd. Zorgvuldig handelen begint bij het zorgvuldig plannen van je activiteiten. Een kleine moeite met een groot effect. 


Er is meer ... 

Heb je een soortenstandaard nodig? 

Op soortenstandaard.nl staan ze overzichtelijk bij elkaar.

Ben je onvoldoende geinformeerd over exoten?

Op kijkopexoten.nl staan de nieuwsbrieven over dit thema overzichtelijk bij elkaar.

Ben je op zoek naar jouw gedeputeerde Natuur?

Gedeputeerdenatuur.nl geeft je een mooi overzicht.

Wil je meer weten over de toepassing van natuurwetgeving in de praktijk?

Neem dan vrijblijvend contact met me op. 


Waarmee kan ik je helpen? Stel hier je vraag.