Ecologisch advies

Dienst van Kaales Natuur & Ondernemen | ecologicus@kaales.nl


Ecologisch Advies: Quickscan Wet natuurbescherming nodig?

De dienst Ecologicus, van Kaales Natuur & Ondernemen, voert natuurtoetsen uit in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en geeft daarbij ecologisch advies over de haalbaarheid en de procedure van ruimtelijke ontwikkelingen. Een quickscan is altijd een eerste stap. Wanneer uit deze globale natuurtoets blijkt dat het plangebied niet geschikt is voor beschermde soorten blijft het daarbij en hoef je alleen nog te voldoen aan de algemene Zorgplicht. Regelmatig komt het voor dat het plangebied wel geschikt is voor beschermde soorten, zodat nader onderzoek nodig is om aan te tonen dat er ook daadwerkelijk beschermde soorten van het plangebied gebruik maken. Ecologicus werkt hiervoor samen met diverse betrouwbare deskundigen.

Heb je een initiatief waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt? Grote kans dat je van de gemeente te horen krijgt dat er een quickscan Wet natuurbescherming nodig is. Dan is het zaak om tijdig te handelen om vertraging later in het planproces te voorkomen. Heb je nog vragen? Geen probleem, ik help je graag. Bel me op 085 - 0654182.

En als je meer wilt weten over het fenomeen natuurtoets en welke smaken dan kun je me ook bellen op 085 - 06 541 82 of kijk op één van mijn kennissites: natuurtoetsen.nl .