Blog


Beste ATB-ers let op zonnende hazelwormen!


Natuurwetgeving is soms een blok aan je been ...


Pas op met werkzaamheden aan gebouwen in het broedseizoen


Kappen in het broedseizoen, mag dat?


Voorkom dierenleed en overtredingen


Natuurinclusief bouwen is duurzaambouwen


Welke soorten zijn er eigenlijk beschermd?


Natuurtoetsen zijn er om aan te tonen, niet om uit te sluiten


Presentatie Vogelatlas van Nederland in Apeldoorn


Alle omgevingsvergunning-aanvragen een Wnb-toets?


Soms kan ik die natuurwetgeving echt niet uitleggen ...

Ik ben een vergunningverlener, maar ik heb geen idee ...