Blog - Kappen in het broedseizoen, mag dat?

Veel gemeenten hanteren de datumgrenzen 15 maart - 15 juli. Duidelijk, maar wettelijk gezien is het niet verboden in het broedseizoen te kappen. Je maakt het jezelf wel erg moeilijk als je dat overigens wel doet. Het is natuurlijk afhankelijk van de lokale situatie en het borgen van de veiligheid daar om vraagt dan is het een uitgemaakte zaak. Het is nogal een verschil of het om een solitaire boom gaat of om een groep bomen.

Wanneer je wilt gaan kappen is belangrijk dat de boom geinspecteerd wordt door een deskundige op nesten, holten en scheuren waar vogels en vleermuizen in kunnen verblijven. Daarnaast is het zaak dat je directe omgeving ook checkt in verband met een verhoogd risico op verstoring. Wist je dat ' de broedperiode' niet bestaat? Er zijn soorten die in februari al op de eieren kunnen zitten en veel soorten hebben meerdere broedsels. De zeer algemene Houtduif is daar een voorbeeld van. Die kan wel tot in november aan het broeden zijn. Opletten dus vóór en na deze periode.