Blog - Natuurinclusief bouwen is duurzaam bouwen

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst nog altijd uit dat we bij ruimtelijke projecten pas aan de fauna denken wanneer dat door het bevoegd gezag opgedragen wordt. Dit speelt vaak op een moment dat de plantekeningen en bestekken hun definitieve status al bereikt hebben. Eventuele faunavoorzieningen zijn dan minder goed inpasbaar en worden dan, vaak in kast-vorm, aan de buitenkant van het gebouw bevestigd. Mijn stelling is dat deze reactieve werkwijze duurder is , minder goed inpasbaar is en minder effectief dan wanneer je natuurinclusief bouwen toepast vanuit een soortenmanagementplan . Dat moet je niet willen. Bouw natuurinclusief; goed voor de fauna en goed voor de portemonnee!