Blog - Natuurtoetsen zijn er om beschermde soorten aan te tonen, niet om het voorkomen ervan uit te sluiten

Natuurtoetsen zijn er om het voorkomen van (beschermde) soorten op een bepaalde locatie aan te tonen, niet uit te sluiten. De kan ook niet anders omdat vleermuizen bijvoorbeeld meerdere vaste verblijfplaatsen hebben. De kans dat je ze niet aantreft is naar verhouding groot. Voor het doen van onderzoek zijn ecologische onderzoeksprotocollen opgesteld die als leidraad dienen. Je kunt hiervan afwijken, maar dan moet dat wel gemotiveerd.

Het moet voor het bevoegd gezag duidelijk zijn dat een quickscan, een globale natuurtoets is en alleen iets zegt over de geschiktheid van de locatie voor beschermde soorten om als verblijftplaats te dienen. Een natuurtoets dat is uitgevoerd als nader onderzoek zegt alleen iets over;

  • of een soort is aangetoond op de onderzoekslocatie;

  • hoe de soort de locatie gebruikt en;

  • om hoeveel exemplaren het gaat.

Het zegt niets over het uitsluiten van het gebruik door beschermde soorten voor die locatie.