Blog - Pas op met werkzaamheden aan gebouwen in het broedseizoen


Hoewel het broedseizoen formeel niet te begrenzen is weten we ongeveer wel wanneer de eerste vogels met nestbouw beginnen.

Met een zorgvuldige voorbereiding begeleid door een deskundige kun je prima werkzaamheden in deze periode uitvoeren. Ga niet zelf met de beste bedoelingen lopen hobbyen, want dan gaat het mis. Het lastige van die vogels is dat ze in een weekend, wanneer de werkzaamheden stilliggen, kunnen besluiten om met de nestbouw te beginnen. En dat is niet altijd te voorkomen. Zorg daarom dat je een goede planning voor je werkzaamheden maakt.