Even kennismaken

Mijn missie: Biodiversiteit beter Beschermen


Ik ben dankbaar voor het leven

Dankbaarheid is een hele krachtige positieve energie om vanuit te werken. daar heb ik alle reden toe; ik ben gezegend met een warm gezin, ben gezond, overal waar ik ben kan ik mijn werk doen en ik leer iedere dag. En dat maakt het kunnen werken vanuit je passie nog mooier en waardevoller.

Biodiversiteit is onlosmakelijk verbonden met de dragers van het leven; de ecosystemen. Met mijn onderneming heb ik als missie biodiversiteit beter te beschermen. Die missie richt zich zowel op het stedelijk gebied, het agrarisch buitengebied als de uitgestrekte bossen van de Veluwe. Biodiversiteit is wat dat betreft grenzeloos.Vroeger zei ik ' Ik werk om te leven en niet andersom!"

Tegenwoordig zeg ik " Ik leef" . Ik werk met veel plezier en energie vanuit mijn passie voor natuur en biodiversiteit. Ik heb echt een geweldig mooi vak. Leer iedere dag weer iets nieuws en verwonder me ook vrijwel dagelijks over de volmaaktheid van de natuur en ook over hoe we daar als mens mee omgaan. Er is nog veel werk te verzetten. Ik krijg ook veel energie van de deskundige mensen met wie ik samenwerk. Voordat ik het weet is mijn werkdag dan ook weer voorbij.

Geboren in Amsterdam, getogen op de Veluwe...

Je zou kunnen zeggen dat een groter contrast niet bestaat. De hecktiek van een grote stad en de rust van het grootste aaneengesloten stuk bos-heidegebied van ons land zijn inderdaad twee totaal verschillende gebieden. En beide herbergen ze bijzondere natuur. Hoewel tegenwoordig mijn relatie met het stedelijk gebied van uit mijn onderneming groter is dan ooit mag ik wel zeggen, roept die Veluwe met de komst van de wolven nu nog harder. Ik woon aan de westkant van Apeldoorn en sta binnen een minuut in wolvengebied. Dat is toch fantastisch!

In mijn vrije tijd...

In mijn vrije tijd volg ik de vogeltrek, zwerf ik over de Veluwe met mijn fatbike, tel buiten het broedseizoen vogels voor Staatsbosbeheer op Rottumeroog en Rottumerplaat en train Shotokan Karata bij Karate Do Smaal in Apeldoorn. Eind 2019 ga ik op voor mijn 2e DAN Karate.

Actief Klankbordgroeplid Gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Groenbeheer

Inmiddels zet ik mij al weer zo'n 15 jaar in voor deze Stichting in klankbordgroep om bij te dragen aan een goede en bruikbare gedragscode voor gemeenten en uitvoerende organisaties.


18 jaar ervaring als stadsecoloog geeft je veel inzichten hoe het ook anders kan...

Einstein zei het al " Als je doet wat je deed, krijg je wat je deed". Dit gaat natuurlijk over wat je moet doen wanneer je andere resultaten wilt behalen; dan moet je je aanpak veranderen.


Weet je waar ik tegen aan liep?

Ik liep tegen de juridisering aan van natuurtoetsen. Vanuit het perspectief van juristen, vergunningverleners en toezichthouders en handhavers kan ik dat best begrijpen. Maar dat neemt niet weg dat het voor de ecologische praktijk niet altijd begrijpelijk is, of zelfs vreemd.

Het misbruiken van natuurwetgeving om bouwprojecten tegen te houden werkt juridisering in de hand. Het gaat dan helemaal niet meer over de bescherming van soorten, maar over de regels uit de natuurwetgeving. Hoewel ik het kan verklaren blijf ik er moeite mee hebben in de praktijk. Daar is die natuurwetgeving namelijk helemaal niet voor bedoeld.

Het was ergens in 2009 dat ik begonnen ben met het voorzichtig opschrijven van een visie op de toepassing van natuurwetgeving. Regelmatig sprak ik hierover met deskundige bureaus. Op een gegeven ogenblik heb ik zonder budget deskundigen uit mijn netwerk benaderd om me te helpen een visie te schrijven.

Het ministerie van Economische Zaken deed op dat moment uit de doeken welke instrumenten er gemaakt zouden worden om vooral gemeenten en initiatiefnemers te helpen bij de uitvoering van de natuurwetgeving (destijds de Flora en faunawet). Een mooie ambitie... toch? Er deed zich een kans voor om mijn visie over de toepassing van natuurwetgeving met het bevoegd gezag te delen. Ik liep naar de flipover, pakte een stift en begon te schetsen en te vertellen. Twintig minuten later kreeg ik een uitnodiging om dit verhaal over de Gebiedsgerichte aanpak Natuur (toen als werktitel Generieke Aanpak Natuur) voor EZ uit te gaan werken. En voor dat ik het wist werkte ik voor 2 dagen in de week voor een half jaar bij het Ministerie van Economische Zaken. Hierbij heb ik intensief samengewerkt met de werkgroep die ik al gestart was. Het resultaat was een handleiding Generieke Aanpak Natuur dat als basis diende voor het begeleiden van enkele pilots. Het ophalen en delen van praktijkervaringen bij deze pilots bleek erg waardevol te zijn. Wil je meer weten over de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur? Kijk dan op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl .


Waarom ga ik voor een andere aanpak?

Ik geloof in een natuurinclusieve samenleving. In een maatschappij waar Natuur & Ondernemen met elkaar optrekken, elkaar faciliteren en versterken! Mijn missie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van die natuurinclusieve samenleving. Ik geloof namelijk dat er zowel kansen zijn voor natuur en biodiversiteit als voor het ondernemen en realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen en benutting. Met mijn onderneming wil ik daar heel graag een bijdrage aanleveren. Ik ga voor een betere bescherming van biodiversiteit zodat ik het beter kan achterlaten aan mijn kinderen en toekomstige generaties.

Een belangrijk principe voor het samen optrekken van natuur en economie is gebaseerd op; Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk. Mijn uitgangspunt bij het toepassen van dit principe is het creëren en benutten van kansen; zowel voor ruimtelijke ontwikkelingen als voor natuurwaarden.

Maarten Kaales | Kaales Natuur & Ondernemen| Ecologicus | Lectio Natura | Natuurinclusief Bouwen | Natuurtelefoon | KvK Apeldoorn: 59109033 | BTW-nummer: NL193007587B01|

info@kaales.nl / https://whereby.com/kaales.nl (online call)

Over het gebruik van foto's op deze site: alle foto's zijn gemaakt door Maarten Kaales. Wil je een foto gebruiken? Dat kan met vermelding van deze bron.

Zakelijk verbinden? Dat kan! Let's connect.