Natuurinclusief bouwadvies & SMP

Natuurinclusief bouwen als opgave voor het soortenmanagementplan (SMP)

Natuurinclusief bouwen wordt de nieuwe norm,...als het aan mij ligt.

Sinds 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming van kracht. Veel gemeenten en provincies hebben stroomschema's en checklisten. Dit helpt vergunningverleners en initiatiefnemers met het doorlopen van de vergunningsprocedure, maar optimale bescherming voor gebouwbewonende soorten als Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen krijg je pas echt met de Gebiedsgerichte aanpak Natuur. Natuurgegevens die verzameld worden in het kader van projecten en vergunningen zijn waardevol, maar onvoldoende om de ecologische context te bevatten.

Natuurinclusief bouwen zonder inzicht in de ecologische context van een gebied is ook weinig effectief. Je hebt hiervoor een plan nodig met een natuurboekhouding. Dit wordt ook wel soortenmanagementplan genoemd.

Maar daar is toch heel veel veldonderzoek voor nodig en dat kost toch ' tonnen' op gemeentelijk niveau?

Doe je het old school dan kost het veel geld, daarom werkt Natuurinclusief Bouwen van Kaales Natuur & Ondernemen samen met Arcadis om vanuit een nieuwe methodiek naar de bescherming van gemeentelijke natuur te kijken.

Door grootschalig onderzoek, zoals bij de Gebiedsgerichte aanpak Natuur, worden de ecologische functies van een gebied zorgvuldig in kaart gebracht.

Deze aanpak wordt geborgd in een managementplan voor beschermde soorten (MBS / SMP). Het managementplan beschermde soorten geeft zekerheid aan het borgen van de gunstige staat van instandhouding en ontwikkelruimte. Hierdoor is het mogelijk voor de Provincie (bevoegd gezag) om een gebiedsontheffing voor langere tijd af te geven.

De Gebiedsgerichte aanpak Natuur is de weg naar een Natuurinclusieve samenleving.

Foto: mannetje Huismus bij een nest onder een balkon aan de Kooikersdreef in Apeldoorn.

Afbeelding: Sterk vereenvoudigde weergave van het proces van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur